De Stichting Fazilet is in 1991 opgericht om;

de belangen van jongeren met diverse afkomst in Dordrecht en omgeving te beschermen, behartigen en bevorderen. Dit doen zij onder andere op educatief, sociaal, cultureel, economisch en sportief gebied.
Ook bevordert Fazilet de integratie, emancipatie en participatie van deze doelgroep. Naar aanleiding van verzoeken en signalen van de achterban ontwikkelt de stichting diverse projecten die inspringen op de vraag van de doelgroep. Dit betekent dat deze projecten gericht zijn op gebieden waar de (relatieve) achterstand van de doelgroep het grootst is en waar de doelgroep ook de meeste behoefte aan heeft. Fazilet wil ook een rol spelen in doorgeven van signalen aan de lokale beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die in de gemeenschap spelen.

Het jongerencentrum probeert met haar activiteiten niet alleen jongeren in Dordrecht en omstreken te ondersteunen, maar ook ouderen, vrouwen en zo nodig pubers te assisteren. Fazilet biedt opvang, begeleiding, ondersteuning, hulp en verwijzing naar professionele instanties om zo de deelname en integratie in de samenleving te versoepelen. Daarnaast is een doelstelling dat de doelgroepen een goede plek in de samenleving vinden.

Meer over de activiteiten van Fazilet kunt u lezen onder de link Activiteiten.

Organisatorische inrichting beleid

FAZILET heeft haar beleid onderverdeeld in de volgende organen:

Het Jongerencentrum
Het Educatiecentrum

Het educatiecentrum heeft zijn eigen programma, waarbij de gebruikte accommodatie een beperkte capaciteit voor 75 personen heeft. Om deze reden heeft Fazilet gekozen om het beleid onder te verdelen, zodat er een ander beleid en invulling kan worden gegeven voor het Jongerencentrum.