Jongerencentrum

Bekend is dat de participatie van migranten in Dordrecht, vooral op het gebied van werk, onderwijs, beleid en bestuur nog altijd een fors te wensen overlaat. Dit is een van de redenen waarom er een maatschappelijke ongelijkheid ontstaat tussen allochtonen en autochtonen. FAZILET wil onder andere door het actief betrekken van de jongeren bij al haar activiteiten die ongelijkheid verkleinen. Daarnaast wil FAZILET een rol spelen in doorgeven van signalen aan de lokale beleids- ontwikkelaars en bestuurders over zaken die in de gemeenschap spelen.

Bij de jongeren en met name bij de allochtone jongeren die in Dordrecht woonachtig zijn is het opleidingsniveau laag. Er zijn ook veel schoolverlaters die veel moeilijkheden hebben bij het vinden van werk. Laag opgeleid, geen werk betekent niet goeds.

Jongeren centrum probeert met haar activiteiten, niet alleen maar de allochtone jongeren Dordrecht en omstreken, maar ook de ouderen de vrouwen en indien nodig de pubers te ondersteunen.

Fazilet biedt opvang, begeleiding, ondersteuning, hulp en verwijzing naar professionele instanties om zo het participeren en integreren in de samenleving te versoepelen. Daarnaast is een doelstelling dat de doelgroepen een goede plek in de samenleving vinden.

Aangezien dat er steeds meer problemen optreedt met de allochtonen binnen de samenleving is de taak die de Stichting Fazilet Dordrecht vervult zeer zwaar, maar wel erg essentieel.